ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : 
  ต้อนรับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชม ม.ศรีปทุม
วันที่ : 
  16 ก.ค. 2557
สถานที่ : 
  ห้องประชุม บงกช อาคาร 10 ชั้น 6
 
  ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้อำนวยการสำนักงานการกีีฬา ต้อนรับ ม.เชียงใหม่ เยี่ยมชม และฟังการบรรยาย "การจัดการสำนักงานกีฬา" ณ ห้องประชุมบงกช ชั้น 6 อาคาร 10 วันที่ 16 กรกฏาคม 2557 เวลา 8.30-12.00 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  ต้อนรับวิทยาลัยการทัพบก เยี่ยมชม ม.ศรีปทุม
วันที่ : 
  10 ก.ค. 2557
สถานที่ : 
  บอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม
 
  ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม และคณะผู้บริหาร ต้อนรับวิทยาลัยการทัพบก เยี่ยมชม และฟังการบรรยาย การบริหารองค์กรขนาดใหญ่ ณ บอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม วันที่ 10 กรกฏาคม 2557 เวลา 8.30-12.00 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  การประชาสัมพันธ์ สร้างความรัก
วันที่ : 
  04 ก.ค. 2557
สถานที่ : 
  ณ ศูนย์กีฬาในร่ม อาคาร 9 ชั้น 12
 
  โครงการการประชาสัมพันธ์ สร้างความรัก และผูกพันระหว่างนักศึกษาใหม่กับคณะศิลปศาสตร์ ณ ศูนย์กีฬาในร่ม อาคาร 9 ชั้น 12 วันที่ 4 กรกฏาคม 2557 เวลา 9.00-12.00 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  Blueprint กิจกรรมเครือข่าย 3 สถาบัน
วันที่ : 
  02 ก.ค. 2557
สถานที่ : 
  ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์
 
  คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการ "Blueprint กิจกรรมเครือข่าย 3 สถาบัน" ระหว่าง ม.ราชภัฏสวนดุสิต ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และ ม.ศรีปทุม ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ วันที่ 2 ก.ค. 57 เวลา 13.30-16.00 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  ปัจฉิมนิเทศ สถาปัตยกรรมศาสตร์
วันที่ : 
  25 มิ.ย. 2557
สถานที่ : 
  เอสซีจีเอ็กซพีเรียนซ์
 
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษา ณ เอสซีจีเอ็กซพีเรียนซ์ ในวันที่ 25 มิ.ย. 9.30- 12.00 เพื่อทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ และจัดแสดงผลงาน FOA Thesis 2013 ระหว่างวันที่ 23 - 25 มิ.ย. 2557 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  P2P Meeting Day 2014
วันที่ : 
  21 มิ.ย. 2557
สถานที่ : 
  ห้อง convention 1 , 2
 
  โครงการสัมมนา P2P Meeting Day 2014 "พีอาร์กด Like นักข่าวกด Love season 2" ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอทีพีซี) ภายใต้สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น 1-2 อาคาร 11 ปี ชั้น 4 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  "How to use Cloud Computing to Benefit from Big Data"
วันที่ : 
  20 มิ.ย. 2557
สถานที่ : 
  Convention 1
 
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ สมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย (TFIT) จัดอบรมการใช้ Cloud Computing ในการหาประโยชน์จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน2557 เวลา 12.00-17.00 น. ณ ห้อง Convention1 อาคาร 11 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  เปิดภาคเรียน ภาคฤดูร้อนพิเศษ / 2557
วันที่ : 
  16 มิ.ย. 2557
สถานที่ : 
  ม.ศรีปทุม บางเขน
 
  ม.ศรีปทุม บางเขน เปิดภาคเรียน ภาคฤดูร้อนพิเศษ / 2557 ในวันที่ 16 มิถุนายน .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2557
วันที่ : 
  13 มิ.ย. 2557
สถานที่ : 
  ม.ศรีปทุม บางเขน
 
  ม.ศรีปทุม จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2557 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษา .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  Digital Marketing by Digital Professionals
วันที่ : 
  11 มิ.ย. 2557
สถานที่ : 
  อาคาร 11 ชั้น 14 ห้อง Auditorium
 
  สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จัดเสวนาพิเศษเรื่อง "Digital Marketing by Digital Professionals" เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้าน Digital Marketing . .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  ตัดสินรอบสุดท้าย SDM Contest
วันที่ : 
  05 มิ.ย. 2557
สถานที่ : 
  ห้องเธียรเตอร์
 
  คณะดิจิทัลมีเดีย จัดการตัดสินรอบสุดท้าย SDM Contest ณ ห้องเธียรเตอร์ ม.ศรีปทุม บางเขน .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  ตอนรับ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.)
วันที่ : 
  30 พ.ค. 2557
สถานที่ : 
  ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 40 ปี
 
  การเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (มศป.) โดยผู้บริหารจากสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) ศึกษาดูงานด้านระบบสารสนเทศที่ใช้ในมหาวิทยาลัยศรีปทุม เวลา 10.00 - 13.00 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  ตอนรับกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ : 
  29 พ.ค. 2557
สถานที่ : 
  ณ ห้องประชุมบงกช มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
  กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานศูนย์สุขภาวะ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในวันที่ 29 พ.ค. 57 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมบงกช .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  สอบปลายภาค ภาคการศึกษา 2/2556
วันที่ : 
  23 พ.ค. 2557
สถานที่ : 
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
  ม.ศรีปทุม จัดการสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2/2556 ในระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2557 นักศึกษาเตรียมตัวเข้าสอบในรายวันและเวลาตามที่ มหาวิทยาลัยกำหนดในแต่ละรายวิชา .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  ประชาคมอาเซียนในประเด็นกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
วันที่ : 
  17 พ.ค. 2557
สถานที่ : 
  ณ ห้อง Theatre ชั้น 3 อาคาร 11
 
  ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษภายใต้หัวข้อเรื่อง "ประชาคมอาเซียนในประเด็นกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา" ในวันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30-12.00 น. ผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์: 0 2579 1111, 0 2561 2222 ต่อ 2383, 2388 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  จัดการสอบ "พัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ"
วันที่ : 
  14 พ.ค. 2557
สถานที่ : 
  อาคาร 11 ชั้น 7
 
  สำนักงานบุคล ร่วมกับ สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติศรีปทุม จัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ทางภาษา (TOEIC) แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย และมีการสอบวัดผลความรู้ ในระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2557 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  วันสิ้นสุด"การเพิกถอนรายวิชา"
วันที่ : 
  06 พ.ค. 2557
สถานที่ : 
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
  วันสุดท้ายของการดำเนินการสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเพิกถอนรายวิชา (บันทึก "W" ไม่คืน/ไม่โอนเงินค่าหน่วยกิต) สามารถดำเนินการได้ที่ สำนักทะเบียน ม.ศรีปทุม ตั้งแต่ 8.30 - 16.30 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  คณะสถาปัตย์ร่วมออกบูธงาน "ASA EXHIBITION 57"
วันที่ : 
  29 เม.ย. 2557
สถานที่ : 
  อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี
 
  29 เมษายน - 4 พฤษภาคม สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ASA) จัดงานเสริมสร้างความรู้ความเข้าในวิชาชีพสถาปัตยกรรมกับบทบาทของสถานศึกษา .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  "วันเกียรติยศ" ม.ศรีปทุม
วันที่ : 
  29 เม.ย. 2557
สถานที่ : 
  บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร 1
 
  กลุ่มงานกิจการนักศึกษาจัดพิธีมอบรางวัลแด่นักศึกษา ผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย จากผลงานการแข่งขันและโครงการประกวดต่างๆ ในงาน "วันเกียรติยศ" ประจำปีการศึกษา 2556 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  "ตราฮาลาลกับตลาด ASEAN "
วันที่ : 
  28 เม.ย. 2557
สถานที่ : 
  ห้อง Auditorium 2 ( อาคาร 11 ชั้น 14 )
 
  มหาวิทยาลัยศรีปทุมจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้ และรับทราบถึงความสำคัญของเครื่องหมายฮาลาล กับการตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ .
อ่านต่อ+

กำลังแสดงหน้าที่ <- 19/161 -> << 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>
.