ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : 
  MEET THE DEAN (นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาธุริจการบิน)
วันที่ : 
  01 ก.ย. 2557
สถานที่ : 
  อาคารอเนกประสงค์
 
  MEET THE DEAN (นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาธุริจการบิน) คณะศิลปศาสตร์สร้างความรักและผูกพันระหว่างนักศึกษาใหม่กับผู้บริหาร และคณาจารย์ ณ อาคารอเนกประสงค์ เวลา 16.00-19.00 น .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  "MEET THE DEAN"
วันที่ : 
  28 ส.ค. 2557
สถานที่ : 
  บัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร 1
 
  คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการบิน จัดโครงการ "MEET THE DEAN" สร้างความรักและผูกพันระหว่างนักศึกษาใหม่กับผู้บริหาร และคณาจารย์ เวลา 07.00- 13.00 น. ณ บัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร 1 (วันที่ 28 สิงหาคม 2557) .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน
วันที่ : 
  27 ส.ค. 2557
สถานที่ : 
  Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม
 
  สำนักงานประกันคุณภาพจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2556 ณ Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม วันที่ 27-28 สิงหาคม 2557 เวลา 8.30-16.30 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  เปิดตัวหลักสูตร "Salon Business Management"
วันที่ : 
  26 ส.ค. 2557
สถานที่ : 
  Exhibition Hall ชั้น 1 อาคาร 11
 
  คณะบริหารธุรกิจ ลงนามความร่วมมือกับ CHALACHOL Academy เปิดตัวหลักสูตร "Salon Business Management" เวลา 13.00- 16.00 น. ณ Exhibition Hall ชั้น 1 อาคาร 11 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  กิจกรรมสานเครือข่าย 3 สถาบัน ครั้งที่ 1
วันที่ : 
  22 ส.ค. 2557
สถานที่ : 
  ม.ราชภัฏสวนดุสิต ศ.การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
 
  "กิจกรรมสานเครือข่าย 3 สถาบัน ครั้งที่ 1" เพื่อสานสัมพันธ์ และทำกิจกรรมเครือข่ายด้านกิจกรรมนักศึกษา โดยคณะศิลปศาสตร์ ม.ศรีปทุม จัดขึ้น ณ ม.ราชภัฏสวนดุสิต ศ.การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน วันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2557 เวลา 8.00-16.00 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  "ล่ามอาสาเพื่อบริการนักท่องเที่ยวนานาชาติ"
วันที่ : 
  21 ส.ค. 2557
สถานที่ : 
  โรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
  กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ ม.ศรีปทุม จัดกิจกรรม "ล่ามอาสาเพื่อบริการนักท่องเที่ยวนานาชาติ" เพื่อสานสัมพันธ์ และทำกิจกรรมเครือข่ายด้านกิจกรรมนักศึกษา ณ โรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วันที่ 21 ส.ค. 57 เวลา 10.00-17.00 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  "ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 รอบ 2"
วันที่ : 
  17 ส.ค. 2557
สถานที่ : 
  บัวหลวงแกรนด์รูม
 
  "ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 รอบ 2" ต้อนรับนักศึกษาใหม่ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ณ บัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ (อาคาร 1) วันที่ 17 สิงหาคม 2557 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  พิธีถวายพระพรชัยมงคล
วันที่ : 
  08 ส.ค. 2557
สถานที่ : 
  ลาน Exhibition Hall ชั้น 1 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11)
 
  พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ณ ลาน Exhibition Hall ชั้น 1 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) เวลา 9.00 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  "เลดี้ศรีปทุม (นักศึกษาหญิง)"
วันที่ : 
  05 ส.ค. 2557
สถานที่ : 
  Exhibition Hall ชั้น 1 อาคาร 11
 
  ศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษา จัดโครงการ "เลดี้ศรีปทุม (นักศึกษาหญิง)" วันที่ 5- 6 ส.ค. 2557 ณ ห้องชมรม ชั้นใต้ดิน อาคาร 10 และวันที่ 7?8 ส.ค. 2557 ณ Exhibition Hall ชั้น 1 อาคาร 11 สอบถาม โทร. 0 2579-1111 ต่อ 2113 และ 2116 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  นิทรรศการ "สวัสดี ASEAN"
วันที่ : 
  01 ส.ค. 2557
สถานที่ : 
  ณ บริเวณอาคารต่างๆภายในมหาวิทยาลัย
 
  เปิดโลกการเรียนรู้ สู่สังคม ASEAN กับศูนย์สุขภาวะ จัดนิทรรศการ "สวัสดี ASEAN" เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ ASEAN ให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ บริเวณอาคารต่างๆภายในมหาวิทยาลัย (ตลอดทั้งเดือนสิงหาคม) .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  "สมาร์ท สโม"
วันที่ : 
  01 ส.ค. 2557
สถานที่ : 
  ณ บ้านริมสวน จังหวัด สมุทรสงคราม
 
  สโมสรนักศึกษา ม.ศรีปทุม จัดกิจกรรม "สมาร์ท สโม" เพื่อเพิ่มศักยภาพ แลกเปลี่ยนแนวคิดการทำงาน และพัฒนาทักษะ SMART ทั้ง 5 ด้าน ณ บ้านริมสวน จังหวัด สมุทรสงคราม เวลา 8.00-16.00 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  ต้อนรับ มทร.ราชมงคลธัญบุรี เยี่ยมชม ม.ศรีปทุม
วันที่ : 
  28 ก.ค. 2557
สถานที่ : 
  ณ ห้องคอนเวนชั่น 1 อาคาร 40 ปี
 
  ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี ต้อนรับ มทร.ราชมงคลธัญบุรี เยี่ยมชม และฟังการบรรยาย "การจัดการ ศูนย์สหกิจ" ณ ห้องคอนเวนชั่น 1 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม วันที่ 28 กรกฏาคม 2557 เวลา 9.00-12.00 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  ต้อนรับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชม ม.ศรีปทุม
วันที่ : 
  28 ก.ค. 2557
สถานที่ : 
  ณ บอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม
 
  อาจารย์จิณดา เตชะวณิช ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการต่างประเทศ และคณะผู้บริหาร ต้อนรับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชม และฟังการบรรยาย "การจัดการ ICT" ณ บอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม วันที่ 28 กรกฏาคม 2557 เวลา 13.00-16.30 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  SPERM EXHIBITION
วันที่ : 
  26 ก.ค. 2557
สถานที่ : 
  Siam Discovery
 
  งานแสดงศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม Animation, Motion Graphic, Interactive Design, Installation Design จัดแสดง ณ Grand Hall, 1st Floor Siam Discovery ระหว่างวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2557 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  ลู่ทางการค้าของไทยในตลาดอาเซียน
วันที่ : 
  25 ก.ค. 2557
สถานที่ : 
  ลาน Exhibition ชั้น 1 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม
 
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ จัดโครงการแข่งขันนำเสนอ "ลู่ทางการค้าของไทยในตลาดอาเซียน" สำนักนักเรียนระดับมัธยม-อาชีวศึกษา ณ ลาน Exhibition ชั้น 1 อาคาร 11 เวลา 9.00 - 16.00 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  มัคคุเทศก์น้อย (Junior Guide
วันที่ : 
  25 ก.ค. 2557
สถานที่ : 
  ณ เทศบาลตำบลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
 
  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มอบความรู้สู่สังคมกับโครงการ "มัคคุเทศก์น้อย (Junior Guide)" ณ เทศบาลตำบลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เวลา 9.00 - 16.00 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  ต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เยี่ยมชม ม.ศรีปทุม
วันที่ : 
  23 ก.ค. 2557
สถานที่ : 
  ณ บอร์ด รูม ชั้น 14 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม
 
  อาจารย์ภาคภูมิ อรรถกรศิริโพธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและบริการ ต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เยี่ยมชม และฟังการบรรยาย "การดำเนินการศูนย์ ICT" ณ บอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม วันที่ 23 กรกฏาคม 2557 เวลา 13.00-16.30 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  ต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาเยี่ยมชม ม.ศรีปทุม
วันที่ : 
  22 ก.ค. 2557
สถานที่ : 
  ณ ห้องบงกช ชั้น 6 อาคาร 10
 
  ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมและผู้อำนวยการสำนักงานกีฬา ต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา เยี่ยมชม และฟังการบรรยาย "การจัดการสำนักงานกีฬา" ณณ ห้องบงกช ชั้น 6 อาคาร 10 วันที่ 22 กรกฏาคม 2557 เวลา 9.00-12.00 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  ต้อนรับสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เยี่ยมชม ม.ศรีปทุม
วันที่ : 
  18 ก.ค. 2557
สถานที่ : 
  บอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม
 
  อาจารย์จิณดา เตชะวณิช ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการต่างประเทศ และคณะผู้บริหาร ต้อนรับสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เยี่ยมชม และฟังการบรรยาย "แผนการประกันคุณภาพ ม.ศรีปทุม" ณ บอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม วันที่ 18 กรกฏาคม 2557 เวลา 13.00-16.30 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  พิธี กตัญญูกตเวทิตาคุณ ดร.สุข พุคยาภรณ์
วันที่ : 
  17 ก.ค. 2557
สถานที่ : 
  Exhibition Hall อาคาร 40 ปี ศรีปทุม
 
  พิธีวันรำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2557 ณ อาคาร 40 ปี ศรีปทุม ชั้น G โซน A ( Exhibition Hall ) วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 เวลา 8.00 - 12.00 น. .
อ่านต่อ+

กำลังแสดงหน้าที่ <- 18/161 -> << 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>
.