ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : 
  ทัศนศึกษาอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
วันที่ : 
  22 ต.ค. 2557
สถานที่ : 
  อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
 
  โครงการทัศนศึกษาอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร โดยคณะศิลปศาสตร์ ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เวลา 12.00 - 17.00 น .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  โครงการทัศนศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวพระบรมมหาราชวัง และวัดสำคัญในกรุงเทพมหานคร
วันที่ : 
  18 ต.ค. 2557
สถานที่ : 
  พระบรมมหาราชวังและวัดสำคัญในกรุงเทพมหานคร
 
  คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว จัดโครงการทัศนศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวพระบรมมหาราชวัง และวัดสำคัญในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จากสถานที่จริง ณ พระบรมมหาราชวังและวัดสำคัญในกรุงเทพมหานคร เวลา 7.30 - 16.00 น .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  เก็บเส้นทางท่องเที่ยวกรุงเทพ-พิษณุโลก-สุโขทัย-ลำปาง-ลำพูน-เชียงใหม่
วันที่ : 
  17 ต.ค. 2557
สถานที่ : 
  กรุงเทพ-พิษณุโลก-สุโขทัย-ลำปาง-ลำพูน-เชียงใหม่
 
  คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว จัดโครงการเก็บเส้นทางท่องเที่ยวกรุงเทพ-พิษณุโลก-สุโขทัย-ลำปาง-ลำพูน-เชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษาได้มีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดที่จะได้ใบอนุญาตมัคคุเทศก์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 17-20 ตุลาคม 2557 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  บรรยายพิเศษ เรื่องระบบการจำหน่ายบัตรโดยสารและลูกค้าสัมพันธ์
วันที่ : 
  15 ต.ค. 2557
สถานที่ : 
  Auditorium 1
 
  คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการบิน จัด บรรยายพิเศษ บัณฑิตในอุดมคติทางด้านธุรกิจการบิน เรื่องระบบการจำหน่ายบัตรโดยสารและลูกค้าสัมพันธ์ โดยวิทยากร คุณนิจลาวัณย์ ไทรสาขา ณ ห้อง Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 11 เวลา 15.00- 17.00 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  ทัศนศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ : 
  14 ต.ค. 2557
สถานที่ : 
  โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส จังหวัดปทุมธานี
 
  คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติบำบัด โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส จังหวัดปทุมธานี เวลา 12.00 - 17.00 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
วันที่ : 
  09 ต.ค. 2557
สถานที่ : 
  ห้อง 10-601
 
  กลุ่มงานกิจการนักศึกษา จัดโครงการ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ ห้อง 10-601 เวลา 09.30-12.00 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  กอล์ฟการกุศล 44 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วันที่ : 
  07 ต.ค. 2557
สถานที่ : 
  ณ สนามธูปะเตมีย์
 
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยสำนักงานการกีฬา จัดโครงการ"กอล์ฟการกุศล 44 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม" เพื่อหารายได้เข้ากองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ สนามธูปะเตมีย์ เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  จิตอาสา เพื่อน้อง
วันที่ : 
  04 ต.ค. 2557
สถานที่ : 
  โรงเรียนบ้านท่าแย้ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
 
  ศูนย์สุขภาวะ ร่วมกับชมรม Love Your Life และ สโมสรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการ "จิตอาสา เพื่อน้อง" เพื่อสร้างเครือข่ายในการทำงานด้านจิตอาสา ณ โรงเรียนบ้านท่าแย้ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี เวลา 08.00 - 16.00 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  Upgrade Your Life: Digital Media Design Competition 2014
วันที่ : 
  03 ต.ค. 2557
สถานที่ : 
  Exhibition Hall
 
  คณะดิจิทัลมีเดีย จัดแถลงข่าวโครงการประกวดสร้างสรรค์ผลงาน ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในหัวข้อ "Upgrade Your Life: Digital Media Design Competition 2014" ณ Exhibition Hall ชั้น 1อาคาร 40 ปี ศรีปทุม เวลา 10.00-12.00 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  "ครอบครูช่าง"
วันที่ : 
  02 ต.ค. 2557
สถานที่ : 
  อาคารเอนกประสงค์
 
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดพิธี"ครอบครูช่าง" เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเรียนสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน ณ อาคารเอนกประสงค์ เวลา 08.00-12.00 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  พิธีไหว้ครู-ครอบครู ดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย
วันที่ : 
  25 ก.ย. 2557
สถานที่ : 
  อาคารเอนกประสงค์
 
  พิธีไหว้ครู-ครอบครู ดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2557 โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นการฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทย แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีที่ศิษย์มีต่อครู และสร้างกำลังใจให้แก่นักเรียนนาฏศิลป์และดนตรี ณ อาคารเอนกประสงค์ เวลา 08.00 น.- 14.00 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  สานฝันนักบัญชี สู่วิชาชีพบัญชีนานาชาติ เล่าจากตัวจริง....ประสบการณ์จริง
วันที่ : 
  25 ก.ย. 2557
สถานที่ : 
  บัวหลวงแกรนด์รูม
 
  คณะบัญชี จัดโครงการ "สานฝันนักบัญชี สู่วิชาชีพบัญชีนานาชาติ เล่าจากตัวจริง....ประสบการณ์จริง" เพื่อให้นักศึกษาเกิดแรงบันดาลใจในการทำงาน และนำความรู้ที่ได้รับจากการเสวนาไปปรับใช้ในการทำงานจริง จัดขึ้น ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม เวลา 13.00- 16.30 น .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ MEET THE DEAN
วันที่ : 
  25 ก.ย. 2557
สถานที่ : 
  ห้อง 9-1004
 
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ MEET THE DEAN ชี้แจงนโยบายการจัดการเรียนการสอน รวมถึงสร้างความรักและผูกพันระหว่างนักศึกษาใหม่กับผู้บริหาร และคณาจารย์ ณ ห้อง 9-1004 เวลา 8.30-10.30 น .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  พิธีไหว้ครู (น้อมวันทา บูชาพระคุณครู) & Freshy Day & Freshy night 2014
วันที่ : 
  18 ก.ย. 2557
สถานที่ : 
  บัวหลวงแกรนด์รูม และ พื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
  พิธีไหว้ครู (น้อมวันทา บูชาพระคุณครู) เพื่อให้นักศึกษาระลึกถึงพระคุณของครู-อาจารย์ ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม เวลา 08.30 - 11.30 น. พร้อมทั้ง จัดกิจกรรม Freshy Day & Freshy night 2014 : New Gen New Attitude โดยสโมสรนักศึกษา ณ พื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยศรีปทุม เวลา 11.30 น.- 20.00 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  โครงการ รักนี้ คุมได้
วันที่ : 
  15 ก.ย. 2557
สถานที่ : 
  บัวหลวงแกรนด์รูม
 
  ศูนย์สุขภาวะ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ รักนี้ คุมได้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม เวลา 09.00-11.30 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัยหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา
วันที่ : 
  13 ก.ย. 2557
สถานที่ : 
  ไร่กุสุมา จ. สระบุรี
 
  ศูนย์ศิษย์เก่านักศึกษาทุน และชุมชนสัมพันธ์ จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัยหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ณ ไร่กุสุมา จ. สระบุรี เวลา 8.00 - 16.00 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  MDA Game Design Workshop
วันที่ : 
  10 ก.ย. 2557
สถานที่ : 
  Auditorium ชั้น 14 อาคาร 40 ปี
 
  คณะดิจิทัลมีเดีย จัดโครงการ MDA Game Design Workshop เพื่อเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงเกี่ยวกับการออกแบบเกม และ พัฒนาประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพแก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ณ Auditorium ชั้น 14 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม เวลา 9.00 - 16.00 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  เสวนา กลยุทธ์การขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 
  03 ก.ย. 2557
สถานที่ : 
  Auditorium 1 อาคาร 11 ชั้น 14
 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดประชุมเสวนา กลยุทธ์การขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุม Auditorium 1 อาคาร 11 ชั้น 14 เวลา 8.00 - 16.30 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  The 4th International Student Workshop, Sugiyama (JAPAN) ? Sripatum (THAILAND)
วันที่ : 
  03 ก.ย. 2557
สถานที่ : 
  ชุมชนเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี
 
  คณะสถาปัตยกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ Sugiyama University จัดโครงการ "The 4th International Student Workshop, Sugiyama (JAPAN)- Sripatum (THAILAND)" เพื่อสร้างโอกาสของนักศึกษาในการทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในระดับนานาชาติ ณ ชุมชนเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี เวลา 8.00 - 16.00 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  สาขาวิชาธุรกิจการบิน ดูงานท่าอากาศยานทหาร กองบิน 6
วันที่ : 
  02 ก.ย. 2557
สถานที่ : 
  ท่าอากาศยานดอนเมือง
 
  คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการบิน พานักศึกษา เข้าศึกษาดูงานท่าอากาศยานทหาร กองบิน 6 ท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาและเห็นภาพรวมของการปฏิบัติงาน เวลา 9.00-12.00 น. .
อ่านต่อ+

กำลังแสดงหน้าที่ <- 17/161 -> << 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>
.