ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : 
  ดอกบัวเกมส์ ครั้งที่ 18 New Gen Anti-Corruption
วันที่ : 
  06 มี.ค. 2558
สถานที่ : 
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
 
  6- 13 มีนาคม 2558 : สโมสรนักศึกษา จัดโครงการ "ดอกบัวเกมส์ ครั้งที่ 18 New Gen Anti-Corruption" เพื่อต้องการให้นักศึกษาจากทุกคณะได้มาแสดงความสามัคคีความสามารถผ่านทางการแข่งขันกีฬา และตระหนักว่ากีฬานั้นแพ้ชนะมิใช่สิ่งที่สำคัญแต่กีฬาก่อให้เกิดมิตรภาพ นำมาซึ่งการแสดงน้ำใจนักกีฬา เวลา 9.00- 18.00 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  พิธีไหว้ครูและครอบครูช่างคณะดิจิทัลมีเดีย 2557
วันที่ : 
  05 มี.ค. 2558
สถานที่ : 
  Exhibition ชั้น 1 อาคาร 11
 
  5 มีนาคม 2558 : คณะดิจิทัลมีเดีย จัดโครงการ "พิธีไหว้ครูและครอบครูช่างคณะดิจิทัลมีเดีย 2557" เพื่อให้นักศึกษาได้บำเพ็ญคุณธรรมและจริยธรรม คือความกตัญญูรู้คุณ ต่อครูอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ณ Exhibition ชั้น 1 อาคาร 11 เวลา 7.30 -11.00 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการการฝึกอบรมการแต่งหน้า-ทำผม
วันที่ : 
  03 มี.ค. 2558
สถานที่ : 
  ห้อง 11-1005 อาคาร 11
 
  วันที่ 3 , 5 และ 13 มีนาคม 2558 : สาขาวิชาธุรกิจการบิน คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการการฝึกอบรมการแต่งหน้า-ทำผม แก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา ALB113 เพื่อให้นักศึกษามีการพัฒนาบุคลิกภาพ ทั้งในเรื่องการแต่งกายที่เหมาะสม การสื่อสาร และวิธีการสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ ณ ห้อง 11-1005 อาคาร 11 เวลา 9:00- 16:00 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  "SPU ติวครบเซ็ต Get Brighter Future (GAT PAT)"
วันที่ : 
  26 ก.พ. 2558
สถานที่ : 
  บัวหลวง แกรนด์รูม
 
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมมือกับเว็บไซต์ Eduzone จัดกิจกรรม "SPU ติวครบเซ็ต Get Brighter Future (GAT PAT)" เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย รวมทั้งควรได้รับความรู้เกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และแนวคิดเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในอนาคต ณ บัวหลวง แกรนด์รูม เวลา 9.00 - 16.00 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  Digital Marketing "การจัดการการตลาดบนสังคมออนไลน์"
วันที่ : 
  20 ก.พ. 2558
สถานที่ : 
  ห้อง 1202 อาคาร 11
 
  คณะบริหาร จัดบรรยายให้ความรู้และเล่าประสบการณ์แบบตรงประเด็น ผ่านมุมมองของคนทำงาน Digital Marketing (เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง) ในหัวข้อ "การจัดการการตลาดบนสังคมออนไลน์" ณ ห้อง 1202 อาคาร 11 เวลา 9.00-11.00 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  ศึกษาดูงานครัวการบิน
วันที่ : 
  16 ก.พ. 2558
สถานที่ : 
  บ.ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด
 
  คณะศิลปศาสตร์ พานักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน รหัส 55 ศึกษาดูงานครัวการบิน เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้และเห็นภาพรวมของการปฏิบัติงานจริง ณ บ.ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด เวลา 9.00 - 16.00 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  Digital Marketing "กลยุทธ์การตลาดโดยใช้ Smart Phone"
วันที่ : 
  13 ก.พ. 2558
สถานที่ : 
  ห้อง 1202 อาคาร 11
 
  คณะบริหาร จัดบรรยายให้ความรู้และเล่าประสบการณ์แบบตรงประเด็น ผ่านมุมมองของคนทำงาน Digital Marketing (เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง) ในหัวข้อ "กลยุทธ์การตลาดโดยใช้ Smart Phone" ณ ห้อง 1202 อาคาร 11 เวลา 9.00-11.00 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  "บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน บัญชีครัวเรือน"
วันที่ : 
  10 ก.พ. 2558
สถานที่ : 
  โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
 
  คณะบัญชีจัดโครงการ"บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน บัญชีครัวเรือน" เพื่อบริการวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา เวลา 8.30 - 12.00 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  สัปดาห์แห่งความรักษ์(สุขภาพ) ครั้งที่ 3
วันที่ : 
  09 ก.พ. 2558
สถานที่ : 
  สนามกีฬากลางแจ้ง (ข้างอาคาร 10)
 
  ขอเชิญบุคลากรชาวศรีปทุม ร่วมเชียร์และเข้าแข่งขันกีฬามหาสนุก "สัปดาห์แห่งความรักษ์(สุขภาพ) ครั้งที่ 3" ณ สนามกีฬากลางแจ้ง (ข้างอาคาร 10) เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  อบรมวิชาการเตรียมสอบวัดความรู้เพื่อรับประกาศนียบัตรรับรองความสามารถพิเศษด้าน ICT
วันที่ : 
  08 ก.พ. 2558
สถานที่ : 
  Auditorium1 อาคาร 11
 
  คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรมวิชาการเตรียมสอบวัดความรู้เพื่อรับประกาศนียบัตรรับรองความสามารถพิเศษด้าน ICT สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว รหัส 55 หลักสูตร 4 ปี และรหัส 56 หลักสูตรเทียบโอน ณ ห้อง Auditorium1 อาคาร 11 เวลา 9.00 - 16.00 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  Digital Marketing "กลยุทธ์ในการโฆษณา และการวัดประสิทธิภาพของโฆษณาของสื่อดิจิทัล"
วันที่ : 
  06 ก.พ. 2558
สถานที่ : 
  ห้อง 1202 อาคาร 11
 
  คณะบริหาร จัดบรรยายให้ความรู้และเล่าประสบการณ์แบบตรงประเด็น ผ่านมุมมองของคนทำงาน Digital Marketing (เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง) ในหัวข้อ "กลยุทธ์ในการโฆษณา และการวัดประสิทธิภาพของโฆษณาของสื่อดิจิทัล" ณ ห้อง 1202 อาคาร 11 เวลา 9.00-11.00 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  อบรมเชิงปฏิบัติการ "เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจ ครั้งที่ 5"
วันที่ : 
  03 ก.พ. 2558
สถานที่ : 
  ห้อง Convention อาคาร 11 ชั้น 4
 
  คณะบัญชี ร่วมกับกรมสรรพกร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจ ครั้งที่ 5" เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีอากรและแนวทางปฏิบัติจริง ในวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้อง 5-608 อาคาร 5 ชั้น 6 และวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 58 ณ ห้อง Convention อาคาร 11 ชั้น 4 เวลา 8.30 - 16.00 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  ธรรมสวัสดี 45 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม คนรุ่นใหม่ ร่วมใจสวดมนต์และปฏิบัติธรรม
วันที่ : 
  02 ก.พ. 2558
สถานที่ : 
  ณ หน้าอาคาร 5 และ ลานธรรม
 
  "ธรรมสวัสดี 45 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม คนรุ่นใหม่ ร่วมใจสวดมนต์และปฏิบัติธรรม" เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนกิจ จัด(ตักบาตร)ตอนเช้า ณ หน้าอาคาร 5 เวลา 7.30 - 9.00 น. และช่วงเย็น (นั่งสมาธิ สวดมนต์) ณ ลานธรรม (ชั้น2 อาคารเอนกประสงค์) เวลา 16.30-18.00 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  SPU ติวครบเซ็ต Get Brighter Future (O-Net)
วันที่ : 
  02 ก.พ. 2558
สถานที่ : 
  ณ บัวหลวง แกรนด์รูม
 
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมมือกับเว็บไซต์ Eduzone จัดกิจกรรม "SPU ติวครบเซ็ต Get Brighter Future (O-Net)" เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย รวมทั้งควรได้รับความรู้เกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และแนวคิดเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในอนาคต ณ บัวหลวง แกรนด์รูม เวลา 9.00 - 16.00 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  โครงการทัศนศึกษาและดูงาน นศ.สาขาวิชาธุรกิจการบิน
วันที่ : 
  02 ก.พ. 2558
สถานที่ : 
  ประเทศเมียนมาร์
 
  คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการบิน จัดโครงการทัศนศึกษาและดูงาน ของ นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน รหัส 57 ณ ประเทศเมียนมาร์ เพื่อนักศึกษาได้รับประสบการณ์โดยตรงด้านการใช้บริการในธุรกิจการบิน และสามารถมองเห็นอาชีพทางด้านธุรกิจการบิน .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  "สวดมนต์ นั่งสมาธิ"
วันที่ : 
  27 ม.ค. 2558
สถานที่ : 
  หน้าองค์พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์
 
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการปฏิบัติธรรม "สวดมนต์ นั่งสมาธิ" เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี เชิญชวนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมปฏิบัติธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ เพื่อเสริมบุญบารมี สร้างความดีทุกภพชาติ โดยกิจกรรมนี้จะปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง ทุกวันศุกร์ตลอดภาคการศึกษาที่ 2/2557 เป็นระยะเวลา 3 เดือน เวลา 16.30 - 17.30 น. ณ บริเวณลานธรรม หน้าองค์พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  "ครูแสนดี ประจำปี 2558"
วันที่ : 
  24 ม.ค. 2558
สถานที่ : 
  บัวหลวงแกรนด์ รูม ชั้น 5 อาคาร 1
 
  มูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ร่วมกับสมาคมคนของแผ่นดิน จัดพิธีมอบเกียรติบัตร โครงการ "ครูแสนดี ประจำปี 2558" เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ครูที่อุทิศการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณของครูอย่างแท้จริง เวลา 8.00-12.00 น. ณ บัวหลวงแกรนด์ รูม ชั้น 5 อาคาร 1 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  สัมมนา เรื่อง การมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้านปฏิรูปการกีฬา
วันที่ : 
  22 ม.ค. 2558
สถานที่ : 
  Exhibition Hall ชั้น 1 และ ชั้น 10
 
  โครงการสัมมนา เรื่อง การมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้านปฏิรูปการกีฬา คณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา สภาปฎิรูปแห่งชาติ ณ Exhibition Hall ชั้น 1 และ ชั้น 10 อาคาร 1 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  ประกาศผลสอบ ภาคการศึกษาที่ 1/2557
วันที่ : 
  23 ธ.ค. 2557
สถานที่ : 
  ผ่านทางระบบอินเตอร์เนต
 
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประกาศผลสอบ ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ผ่านทางระบบอินเตอร์เนต .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  มัคคุเทศก์น้อย (Junior Guide) รุ่นที่ 2
วันที่ : 
  23 ธ.ค. 2557
สถานที่ : 
  เทศลาบตำบลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
 
  23 - 24 ธันวาคม 2557 "มัคคุเทศก์น้อย (Junior Guide) รุ่นที่ 2" จัดโดยสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ เพื่อเพื่อให้เยาวชนมีความรู้ด้านการท่องเที่ยว เข้าใจในบทบาท มารยาท จรรยาบรรณ และวิธีการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์อย่างถูกต้อง เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ เทศลาบตำบลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ .
อ่านต่อ+

กำลังแสดงหน้าที่ <- 15/161 -> << 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>
.