ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : 
  พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) - คณะบัญชี
วันที่ : 
  16 ก.ค. 2558
สถานที่ : 
  Boardroom ชั้น 14 อาคาร 11
 
  16 กรกฎาคม 2558 : คณะบัญชี จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะบัญชี มหาวิทยาลัยสรีปทุม และ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับบริษัทด้านสหกิจศึกษา ณ Boardroom ชั้น 14 อาคาร 11 เวลา 8.30 - 9.30 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  นศ.คณะศิลปศาสตร์ ศึกษาดูงานสถานที่จริง
วันที่ : 
  16 ก.ค. 2558
สถานที่ : 
  สถานีโทรทัศน์กองทักบกช่อง 5
 
  16 กรกฎาคม 2558 : สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ พานักศึกษาดูงานสถานที่จริงตอกย้ำนโยบาย "เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง" ณ สถานีโทรทัศน์กองทักบกช่อง 5 เพื่อให้นักศึกษาได้รับฟังบรรยายจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ในองค์กรที่ประสบความสำเร็จ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องโอกาสในงานอาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ เวลา 9.00 -12.00 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  SPU The Professional คนที่ 6 "ตัวหนังสือเปลี่ยนชีวิต"
วันที่ : 
  15 ก.ค. 2558
สถานที่ : 
  Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 11
 
  15 กรกฎาคม 2558 : เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง SPU The Professional คนที่ 6 พบกับ สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ (นิ้วกลม) ในตอน "ตัวหนังสือเปลี่ยนชีวิต" ที่จะมาเล่าเรื่องราวถ่ายทอดตัวอักษรผ่านการจับไมโครโฟนสัมภาษณ์กันสดๆ ตอบกันชัดๆ ว่ากว่าจะมาเป็น นิ้วกลม ได้ผ่านเรื่องราวชีวิตอะไรมาบ้าง และทำไมตัวหนังสือถึงได้เปลี่ยนชีวิต ณ ห้อง Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 11 เวลา 13.00- 15.00 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  SHOW SHARE CHARITY FRESHY COMM.ARTS 2015
วันที่ : 
  15 ก.ค. 2558
สถานที่ : 
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม และชุมชนโดยรอบ
 
  15- 16 กรกฎาคม 2558 พบกับปฏิบัติการ Share ความสุข...หนุกหนาน...สะท้านโลกได้ในงาน "SHOW SHARE CHARITY FRESHY COMM.ARTS 2015" ทำความดีให้กับสังคม ผ่านการสื่อสารการแสดงในรูปแบบต่างๆที่สร้างสรรค์ เพื่อขอรับบริจาคทุนทรัพย์นำรายได้จากการรับบริจาคมอบให้กับเด็กด้อยโอกาส พบกับกิจกรรม การประกวด COMM.ARTS BRAND AMBASSADOR 2015 เปิดร้านขายผลิตภัณฑ์ กิจกรรมการแสดงตามแหล่งชุมชนต่างๆเพื่อขอรับบริจาค และอื่นๆอีกมากมาย โดยเหล่านักศึกษาคณะนิเทศสาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และชุมชนโดยรอบ เวลา 9.00- 17.00 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  SPU International Education Fair 2015
วันที่ : 
  14 ก.ค. 2558
สถานที่ : 
  Exhibition Hall, 1st Floor , Building 11
 
  14 กรกฎาคม 2558 : Welcome "SPU International Education Fair 2015" by Sripatum International College @ Exhibition Hall, 1st Floor , Building 11, From 9.30- 17.00 Hours .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  บริษัททัวร์จำลอง เส้นทางประเทศกัมพูชา นครวัด-นครธม-บันทายศรี-โตนเลสาบ
วันที่ : 
  13 ก.ค. 2558
สถานที่ : 
  ณ สถานที่จริงประเทศกัมพูชา
 
  11- 13 กรกฎาคม 2558 : สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ "บริษัททัวร์จำลอง เส้นทางประเทศกัมพูชา นครวัด-นครธม-บันทายศรี-โตนเลสาบ" เพื่อให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติในการนำความรู้องค์รวมมาใช้ในการฝึกปฏิบัติเสมือนเป็นบริษัทจัดนาเที่ยวจริง ณ สถานที่จริงประเทศกัมพูชา .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  "กีฬาเพื่อสุขภาพสำหรับนักศึกษา" ประจำปี 2557
วันที่ : 
  13 ก.ค. 2558
สถานที่ : 
  สนามฟุตซอล กลางแจ้ง มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
  13 - 17 กรกฎาคม 2558 : สำนักงานการกีฬา จัดโครงการแข่งขัน "กีฬาเพื่อสุขภาพสำหรับนักศึกษา" ประจำปี 2557 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ออกกำลังกาย ได้ผ่อนคลายความตึงเครียด ห่างไกลยาเสพติด และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ณ สนามฟุตซอล กลางแจ้ง มหาวิทยาลัยศรีปทุม .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  คลินิกประกันคุณภาพระดับหลักสูตร คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 
  10 ก.ค. 2558
สถานที่ : 
  ห้อง 12A-01 ชั้น 12A อาคาร 11
 
  10 กรกฎาคม 2558 คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานแผนและประกันคุณภาพ จัดโครงการ "คลินิกประกันคุณภาพระดับหลักสูตร" เพื่อให้คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ได้เตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ณ ห้อง 12A-01 ชั้น 12A อาคาร 11 เวลา 9.30-12.00 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  Microsoft Office Specialist Excel 2010
วันที่ : 
  10 ก.ค. 2558
สถานที่ : 
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5-909 ชั้น 9 อาคาร 5
 
  10 - 11 กรกฎาคม 2558 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Microsoft Office Specialist Excel 2010" เพื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะบัญชี ที่จะออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษารุ่นที่ 26 ได้มีความรู้สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการสร้างกราฟข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผล ข้อมูลได้ และเสริมความรู้ความเชี่ยวชาญ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5-909 ชั้น 9 อาคาร 5 เวลา 9.00 - 17.00 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  คลินิกประกันคุณภาพระดับหลักสูตร คณะบัญชี
วันที่ : 
  09 ก.ค. 2558
สถานที่ : 
  ห้อง 12A-01 ชั้น 12A อาคาร 11
 
  9 กรกฎาคม 2558 : คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ "คลินิคประกันคุณภาพระดับหลักสูตร คณะบัญชี" เพื่อให้คณาจารย์คณะบัญชี ได้เตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานแผนและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ห้อง 12A-01 ชั้น 12A อาคาร 11 เวลา 13.30 -16.30 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้โอวาทแก่ นศ. "Japanese Language and Culture Program"
วันที่ : 
  06 ก.ค. 2558
สถานที่ : 
  ห้องบุณฑริก ชั้น 2 อาคาร 1
 
  6 กรกฎาคม 2558 : อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้โอวาทแก่ นางสาวบูรนา สุทธาวศ และ นางสาวแคทลียา ไชยธง นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม "Japanese Language and Culture Program" มหาวิทยาลัย Nara Gakuen ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักศึกษาที่ได้รับทุน รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาของคณะ ณ ห้องบุณฑริก ชั้น 2 อาคาร 1 เวลา 10.00-10.30 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  Digital Marketing
วันที่ : 
  06 ก.ค. 2558
สถานที่ : 
  อาคาร 9 ชั้น 8 เวลา
 
  ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ตลอดเดือนกรกฎาคม : เสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ในการทำธุรกิจกับโครงการ "Digital Marketing" คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด เชิญชวนผู้สนใจ ฟังการบรรยายโดยทัพวิทยากรพิเศษที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจด้าน Digital Marketing มากมายร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านมุมมองมืออาชีพ "เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง" ณ อาคาร 9 ชั้น 8 เวลา 9.00- 14.00 น. คลิกชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.spu.ac.th/news .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  ชาวศรีปทุม ร่วมสวดมนต์ นั่งสมาธิ สร้างความดี ทุกชาติภพ
วันที่ : 
  06 ก.ค. 2558
สถานที่ : 
  ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร 1 ชั้น 4
 
  วันจันทร์ที่ 6 , 13 และ 20 กรกฏาคม : "ชาวศรีปทุม ร่วมสวดมนต์ นั่งสมาธิ สร้างความดี ทุกชาติภพ" พบกิจกรรมดีๆของชาวพุทธศาสนิกชนที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 กับกิจกรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังพระธรรมเทศนา โดย พระครูโสภณปริตยานุกิจ วัดประยุรวงศาสวรวิหาร เพื่อกำหนดจิตใจ เสริมสร้างบุญบารมี เพราะการกำหนดจิตตั้งมั่น มีสมาธิ เป็นสิ่งที่จะทำให้การเรียน การงาน และการใช้ชีวิตบังเกิดผลและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร 1 ชั้น 4 เวลา 16.30- 18.30 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  "Young Talent Photography Workshops @ SPU EP.1"
วันที่ : 
  04 ก.ค. 2558
สถานที่ : 
  ห้อง Exhibition คณะนิเทศศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 8
 
  4 กรกฎาคม 2558 : SPU ถ่ายทอดประสบการณ์กับโครงการ "Young Talent Photography Workshops @ SPU EP.1" กิจกรรม Work Shop สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สนใจและรักในการถ่ายภาพ โดยนำมืออาชีพที่มีประสบการณ์อย่าง อาจารย์ธีรพันธ์ ชนาพรรณ หัวหน้าสาขาวิชาการโฆษณา ซึ่งอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของรางวัลงานประกวดมากมาย ได้ให้คำแนะนำและสอนเทคนิคพิเศษๆ อย่างใกล้ชิด ณ ห้อง Exhibition คณะนิเทศศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 8 เวลา 9.30- 14.30 น. .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  กีฬามหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 28
วันที่ : 
  02 ก.ค. 2558
สถานที่ : 
  เมืองกวางจู ประเทศเกาหลีใต้
 
  2 - 14 กรกฎาคม 2558 : สำนักงานการกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับคัดเลือกจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นตัวแทนในนามทีมชาติไทย นำอาจารย์และนักกีฬาเข้าร่วมในการแข่งขัน "กีฬามหาวิทยาลัยโลก" ครั้งที่ 28 ณ เมืองกวางจู ประเทศเกาหลีใต้ .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  อบรมเชิงปฎิบัติการ
วันที่ : 
  25 มิ.ย. 2558
สถานที่ : 
  ห้องประชุมปัทมา ชั้น 4 อาคาร 1
 
  คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ " อบรมเชิงปฎิบัติการ " การเตรียมความพร้อมและเขียนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมปัทมา ชั้น 4 อาคาร 1 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  ประกวดแข่งขัน รวยด้วยการบริหารเงินอย่างมืออาชีพ
วันที่ : 
  25 มิ.ย. 2558
สถานที่ : 
  ห้อง Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 11 และ ห้อง 11-805 ชั้น 8 อาคาร 11
 
  25 และ 27 มิถุนายน 2558 : คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ " ประกวดแข่งขัน รวยด้วยการบริหารเงินอย่างมืออาชีพ " อบรมและคัดเลือกผู้ผ่านเข้าสู่รอบถัดไป เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้อง Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 11 และ ห้อง 11-805 ชั้น 8 อาคาร 11 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  The Professional ครั้งที่ 3 ตอน "VRZO STORY"
วันที่ : 
  23 มิ.ย. 2558
สถานที่ : 
  Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 11
 
  เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริงใน The Professional ครั้งที่ 3 ตอน "VRZO STORY" พบกับ สุรบถ หลีกภัย หรือ ปลื้ม VRZO ผู้ชายมากความสามารถ จากทายาทนักการเมืองสู่ผู้ผลิตรายการและพิธีกรชื่อดัง ไอดอลของวัยรุ่น Gen นี้ ในวันอังคารที่ 23 มิ.ย. 58 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 11 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  ทัศนศึกษา และดูงาน เรือ Oasia
วันที่ : 
  22 มิ.ย. 2558
สถานที่ : 
  เรือ Oasia อ.สัตหีบ จังหวัดชลบุรี
 
  คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ จัดโครงการ " ทัศนศึกษา และดูงาน เรือ Oasia " เพื่อให้เห็นภาพรวมของการปฏิบัติงานจริง อันเป็นการเสริมสร้างและพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีคุณสมบัติที่นำไปสู่ผู้ให้บริการที่ดีในอนาคต เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ เรือ Oasia อ.สัตหีบ จังหวัดชลบุรี .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  พัฒนา EQ
วันที่ : 
  19 มิ.ย. 2558
สถานที่ : 
  โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก
 
  19 - 21 มิถุนายน 2558 : คณะศิลปศาสตร์ สาขาธุรกิจการบิน จัดโครงการ " พัฒนา EQ " เพื่อให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา ALB113 ภาคการศึกษาที่ 2/2557 พัฒนาบุคลิกภาพ มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความคิดเชิงริเริ่มสร้างสรรค์ และมีวินัยในตนเอง เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก .
อ่านต่อ+

กำลังแสดงหน้าที่ <- 11/161 -> << 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>
.