ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : 
  อบรมปฏิบัติการการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL)
วันที่ : 
  31 ส.ค. 2559
สถานที่ : 
  Convention 1-2 ชั้น 4 อาคาร 11
 
  31 ส.ค. : ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรม “อบรมปฏิบัติการการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL)” ของสถานศึกษาสมาชิกเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ภาคกลางตอนบน เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ Convention 1-2 ชั้น 4 อาคาร 11 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  Business Online Trading 2016
วันที่ : 
  26 ส.ค. 2559
สถานที่ : 
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
 
  วันนี้ – 26 ส.ค. : คณะบริหารธุรกิจ ขอเชิญชวนน้องๆชั้น ม.6 เรียนรู้เทคนิคและลงมือปฏิบัติจริง กับกิจกรรม “Business Online Trading 2016” เปิดพอร์ตเล่นหุ้น วัยรุ่นเงินล้าน สอบถามและลงทะเบียนเข้าร่วม โทร 0 2558 6888 ต่อ 1298, 1276 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  ประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ
วันที่ : 
  25 ส.ค. 2559
สถานที่ : 
  บัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร 1
 
  25 ส.ค. : มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) จัดกิจกรรม “ประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ” ชิงรางวัลรวมกว่า 30,000 บาท เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ บัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  LINE TRACKING ROBOT CONTEST 2016
วันที่ : 
  22 ส.ค. 2559
สถานที่ : 
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
 
  22 – 23 ส.ค. : ศรีปทุมเปิดสนามประลอง “LINE TRACKING ROBOT CONTEST 2016” การแข่งขันรถวิ่งตามเส้นเจ้าความเร็ว ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พีพร้อมทุนการศึกษากว่า 15,000 บาท สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2558 6888 ต่อ 1298 , 1276 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 (รอบ 2)
วันที่ : 
  20 ส.ค. 2559
สถานที่ : 
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
 
  20 ส.ค. : พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 (รอบ 2) “Enjoy Being Professional สนุกไปกับการเรียนรู้ ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ” เวลา 07.00 – 12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. ดูกำหนดการได้ที่ www.spu.ac.th .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท-เอก
วันที่ : 
  20 ส.ค. 2559
สถานที่ : 
  บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร 1
 
  20 ส.ค. : พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2559 เวลา 13.00 น. ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร 1 ดูกำหนดการได้ที่ www.spu.ac.th .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 28
วันที่ : 
  19 ส.ค. 2559
สถานที่ : 
  ณ บัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร 1
 
  19 ส.ค. : ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดพิธี “ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 28” เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ บัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ (อาคาร 1) .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
วันที่ : 
  11 ส.ค. 2559
สถานที่ : 
  ณ ลานกิจกรรม อาคาร 5
 
  11 ส.ค. : ขอเชิญร่วมถวายพระพร เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา เวลา 09.30 – 11.00 น. ณ ลานกิจกรรม อาคาร 5 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  พิธีเปิดวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วันที่ : 
  08 ส.ค. 2559
สถานที่ : 
  ณ ชั้น 2 อาคาร 2
 
  8 ส.ค. : มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญร่วม “พิธีเปิดวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก” เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ชั้น 2 อาคาร 2 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง
วันที่ : 
  07 ส.ค. 2559
สถานที่ : 
  ณ หน่วยออกเสียงที่ท่านมีรายชื่ออยู่
 
  7 ส.ค. : ม.ศรีปทุม ขอเชิญชวนใช้สิทธิออกเสียงประชามติ 7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง “ออกเสียงประชามติ” ร่างรัฐธรรมนูญ และประเด็นเพิ่มเติม เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ หน่วยออกเสียงที่ท่านมีรายชื่ออยู่ .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  BLUE HOUSE DAY #4
วันที่ : 
  30 ก.ค. 2559
สถานที่ : 
  Magic 3 Room โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
 
  30 ก.ค. - คณะบริหารธุรกิจ ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมงาน “BLUE HOUSE DAY #4” บ้านสีฟ้า...ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 เวลา 18.30 – 22.00 น. ณ Magic 3 Room โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ค่าใช้จ่าย 1,000 บาท/ท่าน สำรองที่นั่งโทร 08 6371 5060 และ 08 9053 1714 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  การบริหารแรงงานตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา
วันที่ : 
  27 ก.ค. 2559
สถานที่ : 
  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (กรุงเทพฯ)
 
  27 – 29 ก.ค. - คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับศาลแรงงานกลาง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การบริหารแรงงานตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา” เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (กรุงเทพฯ) ค่าสมัครเข้าร่วมหลักสูตร 7,500 บาท สมัครและสอบถามเพิ่มเติม คณะนิติศาสตร์ ชั้น 7 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  DENUDE THESIS EXHIBITION
วันที่ : 
  26 ก.ค. 2559
สถานที่ : 
  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ชั้น 1 และชั้น L
 
  26 – 31 ก.ค. - คณะดิจิทัลมีเดีย ขอเชิญชมการแสดงผลงาน “DENUDE THESIS EXHIBITION” นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของบัณฑิตคณะดิจิทัลมีเดีย ทั้ง 4 สาขาวิชา พบพิธีเปิดวันที่ 26 ก.ค. เวลา 16.00-18.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ชั้น 1 และชั้น L .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  Lecture Series #2 : MASONRY
วันที่ : 
  24 ก.ค. 2559
สถานที่ : 
  ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปกรุงเทพฯ และ ม.ศรีปทุม บางเขน
 
  24 – 26 ก.ค. - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดสัมมนาความรู้ “Lecture Series #2 : MASONRY” 24 ก.ค. พบกับบรรยายพิเศษ โดยวิทยากร Kevin Low สถาปนิกชาวมาเลเซีย เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปกรุงเทพฯ และ 25 – 26 ก.ค. พบกับ Work Shop “โครงสร้างอิฐ” เวลา 08.00 – 18.00 น. ณ ห้อง Playground ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง “ไมค์ ประจัญพล วงษ์ดนตรี”
วันที่ : 
  22 ก.ค. 2559
สถานที่ : 
  ห้องสาขาศิลปะการแสดง ชั้น 1 อาคาร 9
 
  22 ก.ค. - คณะนิเทศศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง” เตรียมพบกับพิธีกร นักแสดง พระเอกเอ็มวี กรุณาฟังให้จบ “ไมค์ ประจัญพล วงษ์ดนตรี” เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องสาขาศิลปะการแสดง ชั้น 1 อาคาร 9 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา
วันที่ : 
  22 ก.ค. 2559
สถานที่ : 
  เธียเตอร์รูม ชั้น 3 อาคาร 11
 
  22 ก.ค. - สำนักงานประกันคุณภาพ จับอบรม “ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา” เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษานำกระบวนการคุณภาพ PDCA ไปใช้ในการจัดโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ เวลา 10.00-12.00 น. ณ เธียเตอร์รูม ชั้น 3 อาคาร 11 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  ทัศนศึกษาต่างประเทศ เส้นทางมาเลเซีย-สิงค์โปร์
วันที่ : 
  22 ก.ค. 2559
สถานที่ : 
  ประเทศมาเลเซีย และสิงค์โปร์
 
  22 – 25 ก.ค. - วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง “ทัศนศึกษาต่างประเทศ เส้นทางมาเลเซีย-สิงค์โปร์” เพื่อสร้างสัมผัสบทบาทหน้าที่ในการเป็นมัคคุเทศก์ และการประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์ ณ ประเทศมาเลเซีย และสิงค์โปร์ .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  SME Seminar และ SOA X10 Press Conference
วันที่ : 
  21 ก.ค. 2559
สถานที่ : 
  Auditorium ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 
  21 ก.ค. - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับ ERA ขอเชิญร่วมสัมมนา “SME Seminar : การลงทุนในธุรกิจคอนโดและบ้านพัก สำหรับนักลงทุนรุ่นใหม่” และงานแถลงข่าวลงนามความร่วมมือ “SOA X10 Press Conference” โครงการ Lecture Series กับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพ (TCDC) เวลา 10.00 - 15.30 น. ณ Auditorium ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  วิชาการทบทวนความรู้มุ่งสู่เนติบัณฑิต
วันที่ : 
  17 ก.ค. 2559
สถานที่ : 
  Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 11
 
  17 ก.ค. - นิติศาสตรมหาบัณฑิต จัดโครงการ “วิชาการทบทวนความรู้มุ่งสู่เนติบัณฑิต” ทบทวนความรู้เพื่อมุ่งสู่การสอบเนติบัญฑิต เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 11 .
อ่านต่อ+

กิจกรรม : 
  พิธีกตัญญูกตเวทิตาคุณ รำลึก 100 ปี ชาตกาล
วันที่ : 
  15 ก.ค. 2559
สถานที่ : 
  ลานกิจกรรมอาคาร 5
 
  15 ก.ค. - ขอเชิญร่วมงาน “พิธีกตัญญูกตเวทิตาคุณ รำลึก 100 ปี ชาตกาล” ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม เวลา 08.00 – 11.00 น. ณ ลานกิจกรรมอาคาร 5 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน .
อ่านต่อ+

กำลังแสดงหน้าที่ 1/161 -> << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
.